Jesteś tutaj
Home > Przepisy Ruchu Drogowego > Robisz kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR) ? Tu poznasz wszystko

Robisz kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR) ? Tu poznasz wszystko

Witajcie !

Niejednokrotnie mogłeś słyszałeś jako kierowca zawodowy lub nie pojęcie kryjące się pod ADR. Co to takiego ? Jest to uprawnienie na  przewóz materiałów niebezpiecznych na terenie Europy w transporcie drogowym w określonych warunkach i ilościach. Dlaczego warunki oraz ilość mają znaczenie na posiadanie uprawnienia ADR ? O tym i o wielu dowiesz się w niniejszym wpisie.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne dzielą się na 13 klas zagrożeń:

 • Klasa 1 – materiały i przedmioty wybuchowe / pirotechniczne (np. fajerwerki) oprócz 1.4 S –

 

 

 • Klasa 2Gazy

 

 

 • Klasa 3Materiały ciekłe zapalneZagrożenie pożarem, zagrożenie wybuchem, zagrożenie wybuchem w przypadku ogrzania. Wskazówki dodatkowe: schronić się, unikać zagłębień terenu.

 

 

 • Klasa 4.1Materiały stałe zapalneZagrożenie pożarem. Materiały łatwo zapalne lub palne. Mogą zapalić się na skutek działania ciepła, iskier lub otwartego płomienia. Mogą zawierać materiały samo reaktywne, które mogą rozkładać się egzotermicznie w wyniku dostarczenia ciepła, kontaktu z innymi materiałami (takimi jak kwasy, związki metali ciężkich lub aminy), tarcia lub uderzenia. W wyniku rozkładu mogą wydzielać się szkodliwe i palne pary lub gazy lub może nastąpić samozapalenie. Zagrożenie wybuchem w wyniku ogrzania. Zagrożenie wybuchem materiałów wybuchowych odczulonych w przypadku utraty substancji odczulającej.

 

 

 • Klasa 4.2Materiały samozapalne / piroforyczneZagrożenie pożarem wskutek samozapalenia w przypadku uszkodzenia sztuk przesyłek lub uwolnienia się zawartości. Mogą gwałtownie reagować z wodą.

 

 

 • Klasa 4.3Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palneZagrożenie pożarem i wybuchem w przypadku kontaktu z wodą. Wskazówki dodatkowe: uwolniony materiał powinien być utrzymywany w stanie suchym pod przykryciem.

 

 

 • Klasa 5.1Materiały utleniająceZagrożenie gwałtowną reakcją, pożarem i wybuchem w przypadku kontaktu z materiałami palnymi. Wskazówki dodatkowe: nie dopuszczać do zmieszania z materiałami zapalnymi lub palnymi (np. trocinami).

 

 

 • Klasa 5.2Nadtlenki organiczneZagrożenie rozkładem egzotermicznym w podwyższonej temperaturze wskutek kontaktu z innymi materiałami (takimi jak kwasy, związki metali ciężkich lub aminy), tarcia lub uderzenia. W wyniku rozkładu mogą wydzielać się szkodliwe i palne pary lub gazy lub może nastąpić samozapalenie. Wskazówki dodatkowe: nie dopuszczać do zmieszania z materiałami zapalnymi lub palnymi (np. trocinami).

 

 

 • Klasa 6.1Materiały trująceZagrożenie zatruciem w wyniku wdychania, kontaktu ze skórą lub połknięcia. Zagrożenie w przypadku przedostania się do środowiska wodnego lub kanalizacji. Wskazówki dodatkowe: użyć maski ucieczkowej.

 

 

 • Klasa 6.2Materiały zakaźneZagrożenie zakażeniem. Może spowodować groźną chorobę u ludzi lub u zwierząt. Zagrożenie w przypadku przedostania się do środowiska wodnego lub kanalizacji.

 

 

 • Klasa 7Materiały promieniotwórczeZagrożenie napromieniowaniem po wchłonięciu i napromieniowaniu zewnętrznym. Wskazówka dodatkowa: ograniczyć czas narażenia.

 

 

 • Klasa 8Materiały żrąceZagrożenie poparzeniem chemicznym. Mogą gwałtownie reagować ze sobą, z wodą lub innymi materiałami. Uwolnione materiały mogą wydzielać żrące pary. Zagrożenie w przypadku przedostania się do środowiska wodnego lub kanalizacji.

 

 

 • Klasa 9Różne materiały i przedmioty niebezpieczne Zagrożenie poparzeniem, zagrożenie pożarem, zagrożenie wybuchem, zagrożenie w przypadku przedostania się do środowiska wodnego lub kanalizacji.

 

 

Po egzaminie – zaświadczenie ADR : )

Po zaliczonym egzaminie, przeprowadzonym przez egzaminatora państwowego należy uiścić opłatę 50 zł tytułem uzyskania karty wyprodukowanej przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW S.A.) i 0,50 zł tytułem opłaty ewidencyjnej CEPiK – w jednym przelewie do właściwego organu 50, 50 zł. Po  zaksięgowaniu wpłaty przez PWPW S.A. oraz wydanie przez Marszałka Województwa protokołu potwierdzającego pozytywny wynik egzaminu  zostaje uruchomiony proces oczekiwania na uprawnienia w postaci plastikowej karty.

Karta , jak wskazuje jej nagłówek, jest zaświadczeniem o przeszkoleniu kierowcy.  Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, została sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. i obowiązuje w 50 krajach Europy (stan na 2018 r.). Karta jest ważna na okres 5 lat. Po ukończeniu tego okresu należy ją odnowić ponownym kursem oraz egzaminem państwowym. Przedłużenie zaświadczenia ADR może zostać rozpoczęte nie szybciej, niż rok od upłynięcia jej ważności, więc spokojnie można zapisać się na kurs i egzamin kilka miesięcy przed minięciem okresu 5 lat. Karta ADR jest wysłana na adres, który wskażemy we wniosku, który dostaniemy od instruktora ADR. Może to być dowolny adres korespondencyjny, siedziba firmy, adres zameldowania, adres zamieszkania itp. Według instruktora, termin oczekiwania nie powinien przekroczyć 10 dni. Możliwe jest sprawdzenie statusu karty ADR na stronie InfoCar, która jest oficjalną stroną PWPW S.A. Wystarczy założyć konto, zalogować się oraz kliknąć na poniższy link:

https://info-car.pl/infocar/adr/sprawdz-status.html

Uprzednio logując się na swoje konto, należy wpisać swoje dane – imię, nazwisko i numer PESEL, a następnie kliknąć przycisk SPRAWDŹ. W moim przypadku, jak widać na poniższym screenie, karta została wysłana na adres, który podałem w kwestionariuszu w dniu 17/07/2018 r., gdzie egzamin miał czas 12/07/2018 r. A więc czas oczekiwania to około tygodnia.

One thought on “Robisz kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych (ADR) ? Tu poznasz wszystko

 1. Prowadzę u siebie w OCSK Strażak kursy ADR. Osobiście ich nie prowadzę – mam od tego Doradcę DGSA z powołaniem. Rozmawiam za to z kierowcami przewożącymi ADR i powiem szczerze: Większość sobie chwali taką pracę. Ok, jest to jeden kurs więcej, większa odpowiedzialność ale najczęściej (czyli prócz dziadtransów) są o wiele wyższe zarobki, spokojniejsza praca bez żadnych naciągnięć czasowych. Większość spokojnie zaplanowane trasy. Naprawdę warto zainwestować dodatkowych “pare stówek” i zostać kierowcą ADR. Pozdrawiem, Kornel Twaróg z http://www.ocsk.pl

Dodaj komentarz

Top