Jesteś tutaj
Home > Instrukcje Obsługi > Instrukcja Obsługi – System Saab Infotaiment

Instrukcja Obsługi – System Saab Infotaiment

Szanowny czytelniku https://9-3.pl – niniejszy artykuł powstał w oparciu o oryginalną instrukcję obsługi, która została w całości przepisana wraz z grafikami i ikonami. Z tego tytułu niniejszy artykuł nie jest objęty moimi prawami autorskimi. Proszę jednak, drogi czytelniku o uszanowanie wielu godzin mojej pracy na przygotowanie tego artykułu oraz  w razie skopiowania jej w całości, umieszczenia oryginalnego źródła pochodzenia zawartości. Dziękuję za zrozumienie i zapraszam do lektury : )


Wstęp


Niniejsza Instrukcja Obsługi opisuje obsługę systemu Saab lnfotainment. System ten, dostępny w dwóch wersjach z dwoma różnymi panelami głównymi, został specjalnie przystosowany do wnętrza kabiny pasażerskiej samochodu Saab 9-3.

Instrukcja Obsługi opisuje wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu lnfotainment, które mogą występować w wyposażeniu samochodu, zarówno w wersji standardowej, jak i opcjonalnie. Wyposażenie może się różnic w zależności od rynku, na którym samochód jest sprzedawany oraz od regulacji prawnych, obowiązujących w różnych krajach. W instrukcji Obsługi zamieszczone zostały ważne teksty ostrzegawcze, których należy zawsze przestrzegać.

 • Tekst ostrzegawczy pod hasłem UWAGA przestrzega przed niebezpieczeństwem odniesienia obrażeń ciała w razie
  nieprzestrzegania zaleceń.
 • Tekst ostrzegawczy pod hasłem WAŻNE przestrzega przed niebezpieczeństwem uszkodzenia samochodu W razie nieprzestrzeganie zaleceń.
 • Tekst pod hasłem PRZECZYTAJ zawiera przydatne informacje dotyczące użytkowania lub działania systemu.

Przed użyciem systemu po raz pierwszy, zaleca się dokładne przeczytanie odnośnych rozdziałów w instrukcji Obsługi oraz późniejsze przechowywanie jej w samochodzie. Informacje o przeglądach i obowiązujących warunkach gwarancji są zamieszczone w książce gwarancyjno-serwisowej, dostarczanej wraz z samochodem.

Ponieważ zasadą Saab Automobile AB jest stałe ulepszanie swych wyrobów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji i zmian specyfikacji w czasie produkcji bez wcześniejszego uprzedzenia.

*Gwiazdka oznacza: sprzęt nie jest montowany we wszystkich samochodach (może to zależeć od wersji modelu, wersji silnika, specyfikacji dla danego rynku, opcji lub wyposażenia dodatkowego). Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące działania samochodu, wyposażenia, warunków gwarancji itp., autoryzowany przedstawiciel handlowy Saaba z przyjemnością udzieli niezbędnych informacji.

Z najlepszymi życzeniami,
Saab Automobile AB

Wszelkiego rodzaju czynności obsługowe systemu lnfotainment powinny być wykonywane przez stację obsługi. Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Saaba.
Saab nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, które mogą powstać w wyniku użycia części zamiennych, części regenerowanych lub wyposażenia dodatkowego, nie zatwierdzonych do użytku przez Saab
Automobile AB. Zawarte w Instrukcji Obsługi specyfikacje, dane konstrukcyjne oraz ilustracje nie są wiążące i mogą ulec zmianom.


Instalacja / Wymiana


Jeżeli chcesz zainstalować jakieś urządzenie przy późniejszej okazji lub jeżeli któreś z urządzeń ma zostać przeniesione do innego samochodu, skontaktuj się z przedstawicielem Saaba, aby uniknąć wadliwego działania lub braku działania tego urządzenia.


Czyszczenie urządzeń


Wyświetlacz SID (Saab Information Display) oraz wyświetlacz systemu Audio należy przecierać suchą, miękką ściereczką przeznaczoną do tego celu.

WAŻNE

 • Rozpylenie środka czyszczącego lub innego płynu bezpośrednio na urządzenia może spowodować uszkodzenie ich elementów mechanicznych.
 • Nie używać ostrych przedmiotów do naciskania przycisków lub wskazywania pozycji na wyświetlaczach, ponieważ może to spowodować zarysowanie tych elementów.
 • Nie narażać urządzeń na wstrząsy, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie.

Zmiana języka


Aby zmienić język wyświetlania opisów menu oraz sterowania głosowego:

 1. Włącz zapłon.
 2. Naciskaj przyciski na kierownicy , lub , aż wyświetlacz SID pokaże Settings.
 3. Przytrzymaj przycisk na kierownicy SET wciśnięty, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
 4. Naciskaj  lub , aż wyświetlacz SID pokaże Language, a następnie naciśnij przycisk SET.
 5. Naciskaj  lub , aż wyświetlacz SID pokaże żądany język, a następnie naciśnij przycisk SET, aby potwierdzić wybór.

Antena*


System Audio jest wyposażony w dwie anteny; jedną antenę FM i jedną antenę AM. Anteny są zintegrowane w tylnej szybie.

WAŻNE

Należy unikać umieszczania ciężkich lub ostrych przedmiotów na półce przy tylnym oknie, gdyż mogą one uszkodzić przewody anteny (pięć górnych przewodów w tylnej szybie).

PRZECZYTAJ

 • Ładunek przewożony na dachu może wpływać negatywnie na jakość połączeń telefonicznych oraz odbiór sygnałów GPS.
 • Naklejając przeciwsłoneczną folię ochronną na tylną szybę należy zwrócić uwagę, aby była ona wykonana wyłącznie z czystego plastiku i nie zawierała domieszek metali. Zapewni to dobry odbiór programów radiowych.
 • Rozszczepienie fal radiowych – Fale radiowe z nadajnika FM natrafiając, np. na duży budynek, ulegają odbiciu i docierają do anteny samochodowej z małym opóźnieniem w stosunku do bezpośrednich fal radiowych. Zjawisko to, nazywane rozszczepieniem fal, może być odbierane w postaci zakłóceń odbioru radiowego, zobacz również „Antena zbiorcza”.
 • Antena zbiorcza* – Aby poprawić jakość odbioru w terenie, gdzie występują zakłócenia, można zainstalować w tylnej szybie dodatkową antenę FM (diversity antenna = antena zbiorcza). Zaleca się kontakt z przedstawicielem Saaba.
 • “Zanikanie fal” – Fale radiowe zakresu FM są emitowane od nadajnika w linii prostej. Stąd też, jeśli pomiędzy nadajnikiem a samochodem znajdują się wysokie budynki lub wzgórza, może wystąpić efekt ich zanikania.
 • Przenikanie fal – Jeśli radioodbiornik jest ustawiony na odbiór słabego nadajnika w sąsiedztwie nadajnika o silniejszym sygnale, antena samochodowa będzie obierać sygnały obu nadajników. Druga, silniejsza stacja będzie wówczas słyszalna w tle pierwszej, słabszej.
 • Fale radiowe, FM/AM – Fale radiowe zakresu FM są emitowane od nadajnika w linii prostej. Ponieważ fale tego rodzaju nie podążają za krzywizną Ziemi, stają się coraz słabsze w miarę wzrostu odległości od nadajnika. Dlatego, aby uzyskać dobry odbiór, potrzeba wielu nadajników. Fale radiowe zakresu AM odbijają się natomiast od powierzchni ziemi i jonosfery, co znacznie zwiększa zasięg ich nadajników.
 • Źródła zakłóceń fal FM – Zakłócenia w odbiorze zakresu FM mogą być spowodowane przez układy elektryczne innych pojazdów, szczególnie gdy sygnał z nadajnika jest słaby.
 • Źródła zakłóceń fal AM – Zakłócenia w odbiorze zakresu AM mogą być spowodowane przez układy elektryczne innych pojazdów, linie wysokiego napięcia i wyładowania atmosferyczne.

Saab Infotainment


System Saab Infotainment składa się z modułu głównego z radioodbiornikiem oraz odtwarzaczem/zmieniarką CD* do odtwarzania płyt CD i MP3/WMA. System nagłośnienia jest dostępny w różnych konfiguracjach wzmacniaczy i głośników, zobacz System Nagłośnienia. System Audio jest obsługiwany za pomocą przycisków na kierownicy i na panelu głównym.

UWAGA

Należy pamiętać o bezpieczeństwie na drodze! Natychmiast wyłącz zasilanie i skontaktuj się z przedstawicielem Saaba, jeżeli z urządzenia zacznie się wydobywać dym lub dziwny zapach.

Wszelkiego rodzaju czynności obsługowe systemu Audio powinny być wykonywane przez stację obsługi. Zaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Saaba.

Włączanie/wyłączanie
systemu Audio.
Regulacja siły głosu.

Pokrętło regulacji tonów służy do regulacji tonów i ustawień
głośników, wyboru głośników, wyboru nagrania/pliku na
płycie CD lub MP3 oraz ręcznego nastawiania częstotliwości.

Informacje na temat wykonawcy, albumu i tytułu
nagrania. Wyświetlanie tekstowych komunikatów
radiowych.


Menu ustawień
Wysuwanie płyty CD lub MP3.
Przewijanie grup preselekcji
Włączanie radia i zmiana zakresu częstotliwości.
Opcje menu na wyświetlaczu wybiera się za pomocą odpowiednich przycisków wyboru opcji opcjami.
Automatyczne strojenie stacji w dół zakresu oraz przesunięcie odtwarzania do poprzedniego nagrania/pliku na płycie CD lub MP3.
Włączanie/wyłączanie komunikatów drogowych.
Automatyczne strojenie stacji w górę zakresu oraz przesunięcie odtwarzania do następnego nagrania/pliku na płycie CD lub MP3.
Włączanie funkcji i wybór typu programu.
Ręczne strojenie stacji i szybkie odtwarzanie do tyłu nagrania/pliku na płycie CD lub MP3.
Samochody ze zmieniarką płyt CD*. Wsuwanie płyty (płyt) CD lub MP3.
Ręczne strojenie stacji i szybkie odtwarzanie do przodu nagrania/pliku na płycie CD lub MP3.
Samochody bez zmieniarki płyt CD*. Ustawianie godziny i daty.
Włączanie urządzenia CD lub odtwarzacza przenośnego.

Przyciski na kierownicy  Włączanie zapamiętanych w preselekcji stacji radiowych.

  wybór nagrania na płycie CD lub MP3.

Regulacja siły głosu.

 


Włączanie/wyłączanie systemu Audio


(cdn …)

Dodaj komentarz

Top