Jesteś tutaj
Home > Przepisy Ruchu Drogowego > Kwalifikacja wstępna na kierowcę kat. C, C+E – testy

Kwalifikacja wstępna na kierowcę kat. C, C+E – testy

Witajcie, przygotowania do egzaminu na kwalifikację wstępną do przewozu rzeczy na kat. C, C + E trwają pełną parą ! Pomyślałem, żeby ułatwić sobie zapamiętywanie oraz rozwiać pewne wątpliwości z pytaniami, które nie koniecznie są ciężkie bądź trudne do zapamiętania, o tyle co można ująć je definicyjnie – czyli trzeba je najzwyczajniej umieć – zapamiętać bo pytania intuicyjne raczej nie stanowią zagrożenia do oblania egzaminu. Poruszając egzamin – składa się on z 30 pytań, w których pytania od 1 do 20 stanowią część podstawową, a 21 do 30 to część specjalistyczna. Każde pytanie zawiera 3 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. O tyle, co część specjalistyczna jest łatwiejsza, bo na dziesięć pytań, dozwolone jest popełnienie 5 błędów, to w części podstawowej można zrobić ich już tylko cztery. Nie będę klasyfikował poziomu trudności części podstawowej od części specjalistycznej, bo jest to kwestia indywidualna, ale według moich obserwacji wynika, iż część podstawowa jest znacznie trudniejsza. Składa się z definicyjnych pytań, niekiedy podchwytliwych, wskazujących wszystkie trzy odpowiedzi jako poprawne. Wystarczy natomiast  dokładnie i uważnie przeczytać treść pytania i odpowiedzi, bo jedno słowo może zmienić kontekst tej jedynej i właściwej odpowiedzi. W pytaniach występują takie wyrażenia jak: nieznacznie, znacząco, najważniejszy, istotny itp. To są klucze – podpowiedzi.

I. Część podstawowa:

Metabolizm organizmu podczas ćwiczeń aerobowych (tlenowych) względem stanu spoczynku wzrasta

 1. 20-krotnie,
 2. 10-krotnie,
 3. 5-krotnie.

Które z wymienionych poniżej państw nie było pierwotnym sygnatariuszem Układu z Schengen?

 1. Austria,
 2. Belgia,
 3. Francja.

Do czego zobowiązany jest kierowca, aby ograniczyć uciążliwości oddziaływania pojazdu na środowisko?

 1. Do jazdy z niską prędkością,
 2. Do wyłączania silnika pojazdu na zjazdach,
 3. Do przestrzegania zaleceń instrukcji obsługi pojazdu.

Czy każdy poziom stresu jest szkodliwy dla precyzji kierowania?

 1. Nie, niewielki poziom stresu może sprawić, że kierowca bardziej się będzie koncentrował na kierowaniu pojazdem,
 2. Tak,
 3. Nie, dotyczy to wyłącznie stresu związanego z chęcią przestrzegania rozkładu jazdy.

Ile wynosi regularny dzienny okres odpoczynku w załodze pojedynczej?

 1. Co najmniej 11 godzin,
 2. Co najmniej 12 godzin,
 3. Co najmniej 9 godzin.

Czy dozwolone jest jednoczesne wykorzystywanie głównego układu hamulcowego oraz układu alternatywnego?

 1. nie, ponieważ zawsze grozi to uszkodzeniem retardera,
 2. tak, w zależności od potrzeby,
 3. tak, ale wyłącznie na drogach górskich.

Równomierna eliminacja alkoholu w organizmie następuje przeciętnie w tempie od:

 1. 0,05 do 0,1 promila na godzinę,
 2. 0,12 do 0,15 promila na godzinę,
 3. 0,2 do 0,24 promila na godzinę.

Wpływ na jakość świadczonych usług ma następująca cecha osobowości kierowcy:

 1. odporność psychiczna,
 2. odporność fizyczna,
 3. zasób słownictwa.

Serwomechanizm służy do:

 1. wspomagania siły hamowania użytej przez kierowcę,
 2. przeniesienia napędu do tylnej osi,
 3. kompensowania ciśnienia w układzie wydechowym.

Po jakiej ilości alkoholu występują zaburzenia sprawności ruchowej, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także błędna ocena własnych możliwości?

 1. 0,3 – 0,5 promila,
 2. 0,5 – 0,7 promila,
 3. 0,7 – 2,0 promila.

II. Część specjalistyczna:

Jak powinien zachować się kierujący samochodem ciężarowym przewożącym ładunek o dużej masie, podczas realizacji manewru hamowania?

 1. Powinien lewą ręką trzymać kierownicę, zaś prawą oprzeć na dźwigni zmiany biegów, aby na bieżąco je redukować, przy spadku prędkości.,
 2. Powinien zachować płynność hamowania, i stosować hamowanie progresywne,
 3. Powinien hamować pulsacyjnie, często zerkając w lewe lusterko.

Czy w krajowym, zarobkowym transporcie rzeczy występują zezwolenia?

 1. Tak,
 2. Tak, ale na przewozach na odległość powyżej 80 km,
 3. Nie.

Kto odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie rzeczy szczególnie cennych podczas przewozu?

 1. Przewoźnik, ale tylko wtedy, gdy właściwości przesyłki były podane przy zawarciu umowy,
 2. nadawca,
 3. kierowca – w każdym przypadku i sytuacji.

Czy hydrauliczny żuraw załadunkowy o udźwigu 2 t, zamontowany na samochodzie ciężarowym, podlega obowiązkowej rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego?

 1. tak,
 2. nie,
 3. tak, ale tylko wtedy, gdy pojazd jest używany do przewozu towarów niebezpiecznych.

W którym z podanych przykładów zabezpieczenia ładunku nie są wymagane pasy mocujące?

 1. mocowaniu opasaniem,
 2. ścisłym upakowaniu ładunku,
 3. mocowaniu przez nałożenie czołowe.

Dodaj komentarz

Top