Jesteś tutaj
Home > Przepisy Ruchu Drogowego > Egzamin teoretyczny kat. C, C+E

Egzamin teoretyczny kat. C, C+E

Najczęstsze błędy kursantów. Część podstawowa:

Znak ostrzegawczy A-20 “odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym”, ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy

Źródło: Podręcznik kursanta kat. CD e-kierowca. Dz. Rodzaje znaków drogowych. Znaki ostrzegawcze, strona 135.

 

Jeśli znajdujesz się na drodze podporządkowanej, to musisz udzielić pierwszeństwa wszystkim pojazdom nadjeżdżającym drogą z pierwszeństwem (z twojej lewej i prawej strony), a potem swoje zachowanie wobec pozostałych pojazdów podporządkowujesz zasadzie pierwszeństwa z prawej strony.

Źródło: Internet

 

Nie można zmienić pasa ruchu bezpośrednio przed pasami ze względu na linię ciągłą oddzielającą dwa pasy ruchu.

 

 

 

Znak poziomy uzupełniający P-15 “trójkąt podporządkowania”, potwierdza oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakiem pionowym A-7 (“ustąp pierwszeństwa”).

Źródło: Podręcznik kursanta kat. CD e-kierowca. Dz. Znaki drogowe poziome, strona 176.

 

Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost. Przepisu nie stosuje się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakami C-12.ej i prawej strony), a potem swoje zachowanie wobec pozostałych pojazdów podporządkowujesz zasadzie pierwszeństwa z prawej strony.

Źródło: Rozporządzenia w Sprawie Znaków i Sygnałów Drogowych Art. 95 Ust 4

Zabrania się zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od skrzyżowania;

Źródło: Podręcznik kursanta kat. CD e-kierowca. Dz. Zatrzymanie i postój, holowanie, strona 113.

 

 

Na obszarze zabudowanym wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego jest zabronione. Poza nim manewr ten jest dopuszczalny;

Źródło: Podstawowe manewry na drodze, strona 53.

 

 

Najczęstsze błędy kursantów. Część specjalistyczna:

Pojazd samochodowy lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, wykonujący zarobkowy przewóz rzeczy lub osób powinien być wyposażony w tachograf. Odpowiedź A jest błędna, ponieważ dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, natomiast odpowiedź C wskazuje na pojazd przekraczający masę całkowitą (2800 kg + 750 kg = 3550 kg) 3,55 tony.

Źródło: Podręcznik kursanta kat. CD e-kierowca. Dz. Obowiązkowe wyposażenie pojazdu, warunki techniczne, wymagane dokumenty, strona 199.

Długość drogi hamowania wzrasta wraz ze wzrostem prędkości. Przy dwukrotnym zwiększeniu prędkości, długość drogi hamowania wzrasta czterokrotnie.

Źródło: Podręcznik kursanta kat. CD e-kierowca. Dz. Prędkość pojazdu i hamowanie, strona 109.

 

Długość pojazdu nie może przekraczać:

  • pojazdu członowego – 16,5 m
  • zespołu złożonego z pojazdu silnikowego i przyczepy – 18,75 m

Źródło: Podręcznik kursanta kat. CD e-kierowca. Dz. Obowiązkowe wyposażenie pojazdu, warunki techniczne, wymagane dokumenty, strona 205.

Światła mijania – występują tylko z przodu i powinny być barwy białej. Kontrolka na desce rozdzielczej nie jest obowiązkowa, ale jeżeli jest to powinna mieć barwę zieloną. Światła mijania powinny dostatecznie oświetlać drogę, co najmniej 40 m przed pojazdem, przy dobrej przejrzystości powietrza. Powinny być również asymetryczne i oświetlać drogę po prawej stronie na większą odległość niż po lewej.

Źródło: Podręcznik kursanta kat. CD e-kierowca. Dz. Światła zewnętrzne pojazdu oraz ich kontrolki , strona 124.

Dodaj komentarz

Top